Kuninkaanlähteen järjestyssäännöt

Nämä järjestyssäännöt on hyväksytty SF-Caravan Satakunta ry:n johtokunnan kokouksessa huhtikuun 29. Päivänä 1989 ja tulevat voimaan välittömästi.


1. Kuninkaanlähteen alueen käyttöoikeus on kaikilla SF-Caravan ry:n jäsenjärjestöihin kuuluvilla matkailuvaunun ja matkailuauton käyttäjillä.


2. Alueen käytöstä ja muista käytetyistä palveluista on jokaisen suoritettava kulloinkin voimassa olevat maksut, jotka ovat nähtävissä ilmoitustaululla ja vastaanotossa.


3. Alueen käyttöä ja näiden järjestyssääntöjen noudattamista valvoo nimetty isäntä (isännät), jonka antamia ohjeita ja/tai määräyksiä jokaisen alueen käyttäjän on ehdottomasti
noudatettava. Isännän vaunu on varustettu isäntäviirillä, ja hänen tulee kantaa tehtäväänsä osoittavana tunnusmerkkinä isännän rintamerkkiä.


4. Jokaisen alueella oleskelevan tulee kunnioittaa muiden alueen käyttäjien rauhaa.


5. Isännällä on oikeus ja hänen tulee puuttua yksityisen henkilön tai henkilöiden aiheuttamaan meluavaan tai muutoin häiritsevään käyttäytymiseen, siten että järjestys alueella palautuu. Harkintansa mukaan isännällä on oikeus poistaa alueelta henkilö tai henkilöt, jotka huomautuksesta välittämättä eivät noudata ohjeita ja määräyksiä.


6. Alueella tulee noudattaa hiljaisuutta klo 23.00 - 07.00 välisenä aikana, jollei muuta aikaa ole erikseen ilmoitettu. Tänä aikana myös moottoriajoneuvojen käyttö alueella on kielletty.
Muutoinkin on alueella vältettävä turhaa moottoriajoneuvojen käyttöä.


7. Matkailuvaunut ja matkailuautot on sijoitettava siten, että ne eivät vie tarpeettoman suurtatilaa. Kuitenkin vähintään 4 metrin turvallisuusväli on ehdottomasti säilytettävä (koskee myös etutelttoja ja -katoksia).Tarvittaessa isäntä osoittaa sijoituspaikan


8. Koirat ja muut seuraeläimet on aina pidettävä kytkettyinä ja omistajan on korjattava niiden jättämät kiinteät jätteet alueelta. Maauimalan alueelle eläinten vieminen on ehdottomasti kielletty.


9. Jokaisen on huolehdittava käyttämänsä alueensiisteydestä ennen poistumistaan alueelta.Samoin jätteet, tuhkat ja kemialliset WC-astiat on tyhjennettävä vain niille varatuille
paikoille.


10. Alueen luonto on säilytettävä koskemattomana. Rakennuksia ja laitteita ei saa turmella. Avotulen teko on kielletty muualla paitsi tähän tarkoitukseen erityisesti varatuilla paikoilla.


11. Muilta osin tulee noudattaa yleistä järjestyssääntöä ja hyvää karavaanihenkeä.


12. Uima-altaalla ei ole uinninvalvojaa.SF-CARAVAN SATAKUNTA RY


Johtokunta