Ympäristöarvot

Kuninkaanlähteen alue on luonto-olosuhteiltaan erittäin herkkää hiekkaharjuista muodostunutta, Natura-alueeksikin luokiteltua kangasmaastoa. Alueemme
vetovoimatekijöitä ovat viihtyisän ja hyvinvoivan ympäristömme luonnonmukaisuuden
ja monimuotoisuuden ohella siistissä kunnossa oleva allasalue.

Hyvien ja viihtyisien ulkoilumahdollisuuksien, sienestyksen ja marjastuksen sekä
hyvien hiihtomahdollisuuksien turvaaminen onkin kaiken toimintamme perusedellytys.
SF-Caravan Satakunta ry sitoutuu kaikessa toiminnassaan ympäristönsuojeluun
ja kestävään kehitykseen. Kuninkaanlähteen alueella noudatetaan SFCaravan
Satakunta ry:n ympäristöohjelmaa.


Kuninkaanlähteen tavoitteena alueella on:

* Vähentää edelleen
veden käyttöä mm. pitämällä yleisten tilojen aikakytkimillä varustetut suihkut asianmukaisesti säädettyinä sekä tarkkailemalla uima-altaan mahdollisia vuotoja.

* Vähentää energian
kulutusta vaihtamalla kaikki mahdolliset sähkölamput energiansäästö-lamppuihin ja käyttämällä mahdollisuuksien mukaan uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä ja varustamalla sopivat valaisukohteet sammutusautomatiikalla sekä tarkkailemalla yleisten tilojen huonelämpötiloja.


* Alueen oleskelu- sekä huoltotilojen siivouksessa käytetään valmistajien pakkauksissa antamien ohjeiden mukaisesti luontoystävällisiä kemikaaleja sekä tarvikkeita.


* Pyritään vähentämään alueella syntyvää jätemäärää sekä edistämään jätteiden lajittelua.Alueelle on tavoitteena saada nykyisen jätekarusellin lisäksi käyttöön ns. Molokjärjestelmä.


* Ohjeistetaan alueen asiakkaita välttämään kertakäyttötuotteita.


* Ohjeistetaan alueen asiakkaita lajittelun jälkeen toimittamaan jätteet asianmukaisiin keräyspisteisiin.


* Ohjeistetaan alueen asiakkaita astioita tiskatessaan sekä pyykkiä pestessään käyttämään ympäristöystävällisiä kemikaaleja pakkausten ohjeiden mukaisesti.


* Ohjeistetaan alueen asiakkaita käyttämään vain suljettuja jätevesiastioita ja tyhjäämään jätevedet vain niille osoitettuun paikkaan.


* Määräysten mukaisten pesutilojen puutteen takia alueella ei sallita ajoneuvojen pesua.


* Ohjeistetaan asiakkaita välttämään ylimääräistä ajoneuvon käyttöä Kuninkaanlähteen alueella.


* Aluetoimikunta huolehtii siitä, että aina kulloinkin vuorossa olevat viikkoisännät saavat riittävän opastuksen mm. siivousaineista, -tavoista ja -tarvikkeista sekä ympäristöasioista.

* Ilmoittautumisen yhteydessä matkailijoille annetaan tiedote alueen ympäristöpoliittisista tavoitteista. Lisäksi tavoitteista tiedotetaan alueen ilmoitustauluilla.

* Ympäristöohjelman vastuuhenkilönä toimii aina kulloinenkin yhdistyksen kokouksen valitsema aluetoimikunnan vetäjä.

Hallitus